Det finns många alternativ till barnomsorg i Luleå. Förskola, familjedaghem, öppna mötesplatser
samt öppna förskolan, fritidshem, och fristående förskolor. Välj själv vad som passar er familj bäst. Det finns också flera alternativ för barn med särskilda behov. 

Läs mer om Grund- & förskolan i Luleå