Vuxenutbildningen i Luleå har utbildningar på olika nivåer; grundskola, gymnasium och högskola, lärlingsutbildning och yrkeshögskola. Sunderby Folkhögskola har utbildningar på hel- och deltid samt konstskola.  Dessutom finns också flera utbildningsföretag med yrkesinriktade kurser.