Välkommen till Kulturcentrum Ebeneser och pröva på olika aktiviteter som Sveroks föreningar erbjuder, rollspel i många olika former, TV-spel, brädspel, föreläsningar och mycket mera.

Höstljus återvänder! Nu faller mörkret än en gång över Norrbotten och Sverok Norrbotten kallar då på sina föreningar att samlas runt lägerelden för att sprida ett Höstljus och berika allas liv med spel och fantastik under Spellovet.

Vi kommer även hålla i en trollstavs-verkstad för de som vill bringa lite magi in i höstmörkret. Alla är välkomna av alla åldrar och kön, det finns plats för alla.

Vill du hitta på något, eller hålla föreläsning eller undrar du kanske var Spelkultur är? Välkommen att träda in under hela tisdagen för att ta del utav denna spännande värld!

Öppet: 11-20:00