Välkommen till Alviks blandande körs 40 års-jubileumskonsert!

Konferencier/solist: Malte Brännström, Dirigent/solist: Conny Sundström, solist: Lennart Zetterkvist, solist: Lilian Nilsson, orkester: Taxi.

Konserten är 2 h inkl. paus.

Alviks blandade kör – Historik 

År 1911 bildades en kör i byarna Alvik–Långnäs. Den bestod endast av män och var aktiv under flera årtionden, men upphörde så småningom och blev en vilande kör. På 1950-talet dök det upp en yngling i byn som troddes kunna leda manskören i en nystart. Det var den 18-årige Folke Johansson som blev manskörens ledare så länge den var aktiv, i ca 40– 50 år tills den lades ned på grund av hög ålder på körmedlemmarna och svårigheter med nyrekrytering.

I början av 1970-talet startades också en damkör i byarna Alvik-Långnäs och ur denna kör samt manskören bildades Alviks blandade kör i januari 1977. I januari 2017 var det således 40 år sedan kören bildades. Kören har bara haft två fasta dirigenter, Folke Johansson som ledde kören i 18 år och som efterträddes av nuvarande dirigenten Conny Sundström.

Landsbygdens kör 

Kören består av drygt 20 körsångare uppdelat på fyra stämmor. Deltagarna kommer i huvudsak från Sörbyarna.

Kören är en av få med säte på landsbygden, därför kallar vi oss också landsbygdens kör och är verksamma på landsbygden främst inom Luleå kommun. Genom att samverka med byautvecklingsgrupper och föreningar vill kören lyfta kulturlivet och körsången runt om i kommunen och regionen.

Repertoar 

Körens repertoar är både profan och sakral så det finns även samverkan med många kyrkor. Repertoaren är bred; allt från traditionella körsånger, modern pop, musikalpärlor, gospels, spirituals, andliga visor och psalmer.

Körens julkonserter har blivit en välkommen tradition, inte minst i Nederluleå kyrka där julkonserten framförs varje år den andra advent.