Genom att förstå dina egna drömmar får du en större insikt i ditt eget liv. De berättar vem du är, hur du upplever livet och varför. Karin Löfstedt, kursledare för Via Somnii – Drömmens väg, föreläser och svarar på frågor.