Titeln ”Kallfjärden” refererar till ett havsområde utanför Luleås och Piteås skärgårdar. Sture Berglund och Thomas Ökvist visar teckning, måleri, skulptur, fotografi, illustration och en ”artists´ book”. Thomas Ökvist, f 1971. Uppväxt i Gammelstads Kyrkby. Bor och arbetar i Stockholm. Sture Berglund, f 1937, konstnär & formgivare, född och verksam i Piteå. Sedan början av 1980-talet knuten till tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring landhöjning och kustbygdsförändring samt tolkning och dokumentation av det bottniska natur- och kulturlandskapet. Sture har förutom konstutställningar, offentliga utsmyckningar och miljögestaltningar uppdrag inom trafik- industri- och mediasektorn.