Guidad lunchvisning där du får veta mer om konsten i de aktuella utställningarna. Visningen tar ca 30 min. Större grupper förbokas på te.l 0920 - 45 40 80