Glenn Miller Orchestra återkommer nu till Luleå med ett fullspäckat Millerprogram. Orkesterledaren Jan Slottenäs har plockat fram åtskilliga godbitar ur den digra notmappen som innehåller mer än 1500 originalarrangemang. Detta tillsammans med det faktum att orkestern innehåller flera musiker ur den absoluta svenska jazzeliten borgar för en underhållande söndagseftermiddag med mycken nostalgi.