Med utgångspunkt från sina olika arbetsfält i Tyskland och USA presenterar Jonathan Stockhammer tillsammans med Norrbotten NEO ett program där repertoaren tar oss med på en transatlantisk odyssé. Vi får uppleva klassiska modernister som Hans Werner Henze, som avvek från avantgardets abstraktionsdyrkan och gärna bekände sig till melodier, skönhet och musikens sinnliga och emotionella verkan.   Ungdomar tom 17 år är det gratis, gratisbiljetter kan endast hämtas på Kulturens hus