Framtidens Sjöfart är en naturlig mötesplats för de som är intresserade av logistik och infrastruktur och med särskilt intresse för en fungerande sjöfart i Bottniska viken. Dagen syftar även till att uppdatera dig kring frågor som berör sjöfarten i norra Europa.

Årets tema är:  Hur stimuleras sjöfarten i norr? 

Norrbottens Handelskammare arrangerar Framtidens Sjöfart för tredje gången. Vid 2016 års Framtidens Sjöfart deltog ett 70-tal deltagare från Sverige, Norge och Finland.

Läs mer om evenemanget och anmälan här.