Välkommen till en konferens om social innovation i Norrbotten och Västerbotten. 

Syftet med konferensen är att sprida kunskaper och erfarenheter om nytänkande lösningar på samhällsutmaningar och sociala behov i norra Sverige, med exempel från privat, offentlig och ideell sektor.

Läs mer om programmet och anmälan här