Svenska _foretag


Tar ditt företag in arbetsmaskiner i Norge och är du i behov av mer information om förändringar i rapportering och betalning av norsk moms? Vill du veta mer om hur registrering av svensk arbetskraft kan underlättas? Kom och lyssna på den norska skattemyndigheten Skatt nord Tromsø.  

Läs mer om programmet och gör din anmälan här