Funk i 4D har skapat Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning av, med och för personer med funktionsnedsättning. Genom sin landsomfattande turné vill de belysa att funktionshindren skapas av omgivningen och tillgängligheten i miljön, men att mycket går att lösa med enkla medel.  

Programmet bjuder även på stå upp med bland annat den lokala profilen Åsa Ivarsdotter, föreläsningar och seminarier om tillgänglighet och mänskliga rättigheter som anordnas i samarbete med kommunen. 

Läs mer om programmet och Funk i 4D  här