Ökat flygresande är flygbranschens största miljöutmaning. Samtidigt genererar flygkommunikationer tillväxt och välstånd. Jonas Johansson, Luleå Airports miljö- och kvalitetschef, förklarar hur Swedavia med helhetssyn på hållbarhet och affären i fokus tar sig an dessa utmaningar. Hur koncernen metodiskt och långsiktigt arbetar mot en nollvision gällande koldioxidutsläpp i den egna verksamheten, samt utvecklar affärsmässiga partnerskap för att minska miljöpåverkan i hela resan från dörr till dörr.

 

Läs mer om evenemanget & anmäl dig

 

 

Det här evenemanget är en del i affärsnätverket

Hållbar (bild)