Islam i Norbotten och Sverige

Lillan, kl 13.00.

Under sex månader har Sensus genomfört en förstudie om attityder till och uppfattning om islam, muslimer och moskéer och utrett vilka behov och utmaningar som finns i Norrbotten.

Nu vill vi presentera våra resultat och våratankar om framtiden. Vi vill därför välkomna er till en spännande dag med föreläsningar och diskussioner.

År 1930, sista gången som människors religiösa tillhörighet registrerades av myndigheterna, fanns i Sverige 30muslimer. Idag finns muslimska församlingar i åtminstone hälften av landets kommuner och de har minst 100000 medlemmar. Men vad vet vi om islam i Sverige? Klas föreläsning sammanfattar resultaten från den första representativa studien av muslimska lokalorganisationer i Europa men diskuterar också fördomar och hatbrott mot muslimer.

Klas Borell är professor i sociologi och verksam vid Mittuniversitetet och vid Högskolan i Jönköping. Tillsammans med professor Arne Gerdner ledde han forskningsprojektet Svenska muslimska församlingar, den första landsomfattande studien av muslimska lokalorganisationer i Europa.