Kommundirektör på Luleå Kommun mellan 2010 - 2016, tidigare VD för Luleå kommunföretag AB,  tidigare styrelseledamot i Luleå Näringsliv AB, The North Sweden Datacenter Locations AB och Visit Luleå AB.

Anne började sin bana inom gruvföretaget LKAB som personalman och förhandlare. Därefter lockade ett arbete som arbetsrättsspecialist/förhandlare inom Luleå kommun och senare som förhandlingschef inom Norrbottens läns landsting. Hon har också varit personalchef vid Billerud och personaldirektör vid träindustriföretaget Setra Group AB. Augusti 2005 återvände hon till Luleå kommun som personalchef och senare som kommundirektör fram till 2016.

Vad tycker du är en god förebild?
En god förebild är en person som visar resultat och handlingskraft men är ändå ödmjuk i sitt förhållningssätt. Har ett stort engagemang, är lyhörd, positiv och tar ansvar. En person med tydligt ledarskap, har en tilltro till sina medarbetare och har en vilja att få andra att växa.

Vad är det bästa med att bo och verka i Luleå och i Norrbotten?
Här finns ju det mesta med närhet till allt. Vi har naturen, kulturen, skärgården och bra kommunikationer. Ett län som vi kan vara stolta över med ett Tekniskt Universitet i världsklass och idrottslag på elitnivå. Det är en förmån att få vara med och bidra till Luleås och tillväxt.

Hur kan man få fler kvinnor att bo kvar eller återvända till Norrbotten?
Satsa och anställ kvinnor till attraktiva jobb och visa på karriärmöjligheter. Ofta söker vi efter de med erfarenhet men jag tror att det är minst lika viktigt att söka efter de med utvecklingspotential även till tyngre positioner. Här kan mentorskap vara ett bra komplement.

Vad är ditt tips till andra som vill förverkliga sin dröm i Norrbotten?
Våga och satsa på det du tror på. De hinder som kan uppstå på vägen kan oftast lösas.

Vem är din förebild?
Min tidigare VD Bror Björnfot, som förmodligen såg utvecklingspotential hos mig och trodde på mig på ett uppmuntrande sätt. Men också Lars-Eric Aaro, VD vid LKAB, som har ett gott ledarskap med ett humanistiskt perspektiv och goda värderingar, och kommunlrådet/styrelseordförande Yvonne Stålnacke som lyckats nåden höga positionen och säkerligen fått lägga ner stor energi och visa på handlingskraft i både enklare och svårare situationer.