Bystigt AB

Li driver företaget Bystigt.se. De har som grundvärdering att alla människor är lika mycket värda och det mynnar ut i att vi till 100% vägrar att retuschera deras modeller. Bysigt.se säljer underkläder som ska passa alla kvinnor och deras kroppar.Till Näringslivets Pris-galan 2015 blev Li nominerad som finalist till Årets Unga Företagare och så blev hon framröstad till Folkets förebild. Hon var också med som nominerad till Årets Lulebo.

 

Vad tycker du är en god förebild?
En god förebild för mig förespråkar allas lika värde, entusiasmerar till att andra vågar ta steget att följa sina drömmar och utveckla sin person samt att en förebild faktiskt vågar vara människa också.

Vad är det bästa med att bo och verka i Luleå och i Norrbotten?
Som nybliven företagare blev jag fantastiskt väl bemött av så många fina företagare här i Luleå och Norrbotten, så jag känner att vi har ett himla härligt företagarklimat här! Dessutom är Luleå och Norrbotten otroligt vacker och trivsamt att leva, jobba och bygga sin framtid i.

Hur kan man få fler kvinnor att bo kvar eller återvända till Norrbotten?
Vilken svår fråga! Integrera universitetet med staden och näringslivet mer. Förbered unga på vuxenlivet, redan på gymnasiet, satsa på spännande utbildningar och att Norrbotten drar till sig och satsar på intressanta näringar inom alla områden.Och så bör vi såklart jobba med genusfrågor och jämställdhet redan från förskolenivå på ett aktivt sätt för att alla ska kunna få så lika möjligheter och förutsättningar att vara den de är.

Vad är ditt tips till andra som vill förverkliga sin dröm i Norrbotten?
Go for it!Tänk igenom, planera och ta hjälp av någon med erfarenhet som du litar på, men låt aldrig någon kväva din dröm.

Vem är din förebild?
Mina föräldrar har varit företagare i många år och alltid varit en stor inspirationskälla. Och så inspireras jag av många starka framför allt kvinnliga personer som står upp för allas lika rättigheter runt om i världen!