Brobyggare i Luleå kommun

Tanja är grundaren för Romani Kvinnans Rätt i Samhället (RKRS) som har arbetat med den romska frågan lokalt och nationellt sedan 2006. Hon tog initiativet för att skapa plattformar till romer att mötas och för att ge kunskap om den romska kulturen. Tanja är bland annat den första som fick utmärkelsen Årets vägvisare i konferensserien kraftsamling och sitter i dag i regeringens referensgrupp för romska frågor.

 

Vad tycker du är en god förebild?
En bra förebild för mig är någon som banar vägen för andra. En möjliggörare och mod givare. En bra förebild är genuin, lojal och vågar ta strider oavsett konfliktrisk. En bra förebild visar att det är möjligt att följa sina drömmar.

Vad är det bästa med att bo och verka i Luleå och i Norrbotten?
Luleå är bäst! Luleå för mig är hamnen där jag finner min inspiration. Luleå är mitt hem vars jag vilar och samlar kraft, det är plats som jag vill vara med att bygga och forma utvecklingen i. Här känner jag att det är möjligt och att det finns en framtid för mina barn för att förverkliga sina drömmar och bygga sin framtid. Klimatet i själva Norrbotten är så fin, lugn, medmänsklig och vänskaplig.

Vad är ditt tips till andra som vill förverkliga sin dröm i Norrbotten?
Som tips till alla vill jag säga, att Norrbotten är en plats som har utvecklats och kommer att utvecklas under tiden som vi lever här men den utvecklas inte utan oss. Vi är den som skapar Norrbotten och gör den till ett hem. Våga förverkliga dina drömmar eftersom här finns alla förutsättningar för det.

Vem är din förebild?
Min starkaste förebild har varit min mormor.