Kompetensbank och utbildningsförmedling, samt konsulttjänster inom områdena hälsa, ledarskap och personlig utveckling.