Vi ombesörjer alla slags auktioner, mestadels hela eller delar av hem, även enstaka bra föremål mottages till försäljning. Värderingsman förordnad av Norrbottens Handelskammare.