Nytänkande med erfarenhet.
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system.
ÅF har idag drygt 4 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.