Brändöbussen har idag 5 stora bussar varav 3 är turistbussar, 3 linjebussar samt 2 mindre bussar som rymmer ca 20 passagerare. Våra chaufförer har genomgått utbildningarna "Färd med omtanke", "1:a hjälpen", "Bussäkerhet" mm.