Vårdbemanning och turistläkarmottagningar i Riksgränsen och Björkliden.