Vi erbjuder produkter, tjänster och nätverk för självbyggare, yrkesbyggare och jordbruksföretagare i norra Finland och Sverige - med hänsyn till de speciella kraven i norr.