Sjöledningsentreprenader samt  konsultation för dykentreprenader.