Luleå Expo AB genomför årligen ett antal fack- och publikmässor. Publikmässorna genomförs huvudsakligen i Arcus mässhallar med sina 12 000 kvadratmeter. Arcushallarna är vackert belägna i Karlsvik ca 6 km utanför Luleå centrum. Mindre fackmässor arrangeras med fördel centralt i Luleå, i för arrangemanget passande lokal. Vi bygger mässor och utställningar för alla behov. Vi anordnar konferenser och seminarier både i anslutning till våra mässor och på uppdrag.