- SPECIALIST PÅ ÖGONHÄLSA -

Vi är kontaktlinsbehöriga och har mångårig erfarenhet av professionell synvård. Vi är stolta över vårt certifikat enligt Optik-branschens kvalitetsnorm för kontaktlinser, synergonomi och synundersökning. Detta har grundats på Socialstyrelsens föreskrift om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården.

Vi är medlemmar i Synologen, ett samarbets-organ med ca 125 anslutna butiker i Sverige. Alla optiker som är medlemmar är legitimerade.