RÅEK står för Råne Älvdals Rådet i Gunnarsby Församling ekonomiska förening. Vi bildades 1999 och är en medlemsägd ekonomisk förening med bygdens utveckling som huvudmål. Föreningen består av ca 380 andelsägare.

Vi vill förbättra servicen, skapa nya arbetstillfällen och öka inflyttningen.