Tirsén & Aili Arkitekter är numer väl etablerat (startade 1997) arkitektkontor med en mycket rutinerad besättning. Vi styrde redan ifrån början upp vår organisation utifrån personer som passade in både kompetensmässigt, socialt och med en bra åldersstruktur och har hållit fast vid detta mer än att växa numerärt.

Flera av oss har arbetat tillsammans sedan mitten på 80-talet med en avsevärd mängd stora och små projekt på meritlistan. Vi kompletterade allt eftersom denna grupp så att vi nu sen många år är ett komplett arkitektkontor.

Våra verksamhetsområden rör sig i huvudsak mellan programarbete, utredningar, idé-, utvecklings- och exploateringsskisser, fullständig A-projektering samt projekterings- och projektledning.

Att skapa och arbeta i nätverk inom vårt och närliggande kompetensområden ser vi som en självklarhet såväl lokalt som nationellt. Vi arbetar med och behärskar såväl penna, skisspapper och modell som de modernaste digitala arbetsredskapen. Vi styr mot full 3D-projektering, där vi redan har utfört avancerade spetsprojekt.