Luleås vänorter är idag Tromsö, Kemi, Murmansk, Zenica, Puerto Cabezas och Xian. Vänskapsavtalen är ett bra sätt att utbyta kunskap och erfarenheter, samt att samarbeta i olika frågor. Luleå har också andra internationella samarbeten bland andra med Uleåborg och Austin.

Unikt samarbetsavtal

Luleå har som första stad i Sverige och en av få i världen skrivit ett samarbetsavtal med Austin. Det är den snabbast växande staden i USA och det flyttar dagligen in runt 120 personer. The University of Texas som ligger i Austin är världens 45:e bästa universitet. Det finns dessutom många kapitalstarka människor i staden som är intresserade av att samarbeta med och investera i svenska företag. Om du vill nå ut på den amerikanska marknaden visar statisten att det är bra att börja i Austin, som får ut flest bolag på världsmarknaden av alla amerikanska städer.

Austin och Facebook

Anledningen till att Austin valde Luleå som samarbetspartner är Luleås samverkan mellan offentlig och privat verksamhet och universitetet. Samma trippel-helix-samspel som gjorde att Facebook valde att förlägga sitt första datacenter utanför USA i Luleå. Att Facebook bestämde sig för Luleå har givetvis också påverkat Austins beslut.