Hello, MR. Major, this is Facebook calling

Node Pole erbjuder de perfekta förutsättningarna för datacenterverksamhet och andra elintensiva industrier. Den första kunden var Facebook, som valde Luleå när de skulle etablera sitt första datacenter utanför USA. Inom kort påbörjas byggandet av Facebooks andra datacenteri Luleå. Att Facebook valde Luleå har satt staden på kartan och skapat ett stort internationellt intresse för regionen.

En ny digital era 

Målet med samarbetet är att Node Pole ska bli den ledande regionen i Norra Europa för datacenteretableringar.

Läs mer

Node Pole