Går du och drömmer om att starta eget? Eller driver du kanske redan ett bolag och vill expandera?

Luleå växer

De senaste åren har det gjorts stora investeringar i Luleå. Miljardbelopp har satsats inom industrin, detaljhandeln expanderar och de kreativa näringarna växer. Facebooks etablering har också ökat det internationella intresset för staden. Det är med andra ord ett riktigt guldläge att etablera sig i Luleå just nu. 

Läs mer

Luleå.se/näringsliv

Luleå Näringsliv