Besöksnäringen, som innefattar boende, restaurang, handel och aktiviteter, är en tillväxtnäring som ökar för varje år. 2015 var ett rekordår för Luleå där antalet gästnätter ökade med 15 %. Men det finns stor potential att utveckla staden ytterligare som besöksmål. 

Visit Luleås uppdrag är att verka för att fler besöker Luleå vilket skapar tillväxt hos våra företag. Därf�r arbetar vi för att utveckla och bredda Luleås utbud och för att göra Luleå till en ännu mer lockande destination, både för mötes- och privatresenärer.

Handel är en motor i besöksnäringen och därför samverkar vi med kommunen och andra aktörer i arbetet med stadsutveckling och för att göra Luleå till en levande handelsstad.

I Visit Luleå samordnas resurser där bidraget från medlemsföretagen växlas upp mångfalt med en årlig kommunal medfinansiering.

Tillsammans gör vi skillnad.

undefined

Jenny Hellman
VD